Đội hình dự kiến

So sánh chỉ số đội hình

  • Seattle Seahawks logo
  • Seattle Seahawks
  • Philadelphia Eagles logo
  • Philadelphia Eagles
  • Seattle Seahawks logo
  • Seattle Seahawks
() Ghi bàn ()
() Hỗ trợ ()
() Xếp hạng (avg) ()
Tuổi (avg)
Chiều cao (avg)
() Shots pg ()
(%) % Aerial Duel Success % (%)
() Rê bóng ()
() Tackles pg ()
  • Philadelphia Eagles logo
  • Philadelphia Eagles

Dự đoán

Seattle Seahawks Seattle Seahawks
Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles

Bình luận