Đội hình dự kiến

So sánh chỉ số đội hình

  • New Orleans Pelicans logo
  • New Orleans Pelicans
  • Boston Celtics logo
  • Boston Celtics
  • New Orleans Pelicans logo
  • New Orleans Pelicans
() Ghi bàn ()
() Hỗ trợ ()
() Xếp hạng (avg) ()
Tuổi (avg)
Chiều cao (avg)
() Shots pg ()
(%) % Aerial Duel Success % (%)
() Rê bóng ()
() Tackles pg ()
  • Boston Celtics logo
  • Boston Celtics

Dự đoán

New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans
Boston Celtics Boston Celtics

Bình luận