Đội hình dự kiến

So sánh chỉ số đội hình

  • Los Angeles Clippers logo
  • Los Angeles Clippers
  • New Orleans Pelicans logo
  • New Orleans Pelicans
  • Los Angeles Clippers logo
  • Los Angeles Clippers
() Ghi bàn ()
() Hỗ trợ ()
() Xếp hạng (avg) ()
Tuổi (avg)
Chiều cao (avg)
() Shots pg ()
(%) % Aerial Duel Success % (%)
() Rê bóng ()
() Tackles pg ()
  • New Orleans Pelicans logo
  • New Orleans Pelicans

Dự đoán

Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers
New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans

Bình luận