Đội hình dự kiến

So sánh chỉ số đội hình

  • Houston Rockets logo
  • Houston Rockets
  • Chicago Bulls logo
  • Chicago Bulls
  • Houston Rockets logo
  • Houston Rockets
() Ghi bàn ()
() Hỗ trợ ()
() Xếp hạng (avg) ()
Tuổi (avg)
Chiều cao (avg)
() Shots pg ()
(%) % Aerial Duel Success % (%)
() Rê bóng ()
() Tackles pg ()
  • Chicago Bulls logo
  • Chicago Bulls

Dự đoán

Houston Rockets Houston Rockets
Chicago Bulls Chicago Bulls

Bình luận