Đội hình dự kiến

So sánh chỉ số đội hình

  • Atlanta Hawks logo
  • Atlanta Hawks
  • Denver Nuggets logo
  • Denver Nuggets
  • Atlanta Hawks logo
  • Atlanta Hawks
() Ghi bàn ()
() Hỗ trợ ()
() Xếp hạng (avg) ()
Tuổi (avg)
Chiều cao (avg)
() Shots pg ()
(%) % Aerial Duel Success % (%)
() Rê bóng ()
() Tackles pg ()
  • Denver Nuggets logo
  • Denver Nuggets

Dự đoán

Atlanta Hawks Atlanta Hawks
Denver Nuggets Denver Nuggets

Bình luận